Нийгмийн хариуцлага

Mонполимет групп нь биологийн нөхөн сэргээлтийг дараах чиглэлээр хийж гүйцэтгэж байна.

  • Ойжуулалт /Мод үржүүлэг, хүлэмжийн аж ахуй/
  • Бэлчээрийн олон наст ургамал
  • Хиймэл нуур, усан сан байгуулах