Монполимет группын тухай

Нийтлэгдсэн: 10 сар, 3 долоо хоног өмнө

Уул уурхайн компанийн хувьд байгаль орчинд сөрөг нөлөө хамгийн бага байх сүүлийн үеийн дэвшилтэт технологийг ашиглах, нөхөн сэргээх бодлогын уялдааг сайжруулж, ‎экологийн баримжаатай бодлогыг хэрэгжүүлэх үүрэг хүлээн ажилладаг Монполимет группын тухай