Монполимет группын тухай

Нийтлэгдсэн: 2 жил, 2 сар өмнө

Уул уурхайн компанийн хувьд байгаль орчинд сөрөг нөлөө хамгийн бага байх сүүлийн үеийн дэвшилтэт технологийг ашиглах, нөхөн сэргээх бодлогын уялдааг сайжруулж, ‎экологийн баримжаатай бодлогыг хэрэгжүүлэх үүрэг хүлээн ажилладаг Монполимет группын тухай