Нээлттэй ажлын байр

<
>
ЕРӨНХИЙ НЯГТЛАН БОДОГЧ (2)

Худалдаа үйлчилгээний чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулагч компанийн санхүүгийн удирдлагын стратегийн бодлого боловсруулах, хэрэгжүүлэх, хэрэгжилтийг хянах, гүйцэтгэлийг чиглүүлэх

Дэлгэрэнгүй
ЦАХИЛГААНЫ ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР

Компанийн цахилгаан тоног төхөөрөмж, цахилгаан байгууламж, түгээлтийн системийн хэвийн, аюулгүй ажиллагаат байдлыг хангах, үүсгэн байгуулах, үйлчилгээ хийх, засварлах үндсэн чиг үүрэгтэй багт техникийн туслалцаа үзүүлэх, удирдан зохион байгуулах

Дэлгэрэнгүй
ЕРӨНХИЙ НЯГТЛАН БОДОГЧ

Цементийн үйлдвэрлэл эрхлэгч компанийн санхүүгийн удирдлагын стратегийн бодлого боловсруулах, хэрэгжүүлэх, хэрэгжилтийг хянах, гүйцэтгэлийг чиглүүлэх, дүгнэх

Дэлгэрэнгүй
Хуульч

Компанийн эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг төлөөлөн хамгаалах, шүүн таслах ажиллагаанд оролцох

Дэлгэрэнгүй