Нээлттэй ажлын байр

<
>
Ерөнхий геологич

Дэлгэрэнгүй
Ахлах геологич

Дэлгэрэнгүй
ЦАХИЛГААНЫ ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР

Компанийн цахилгаан тоног төхөөрөмж, цахилгаан байгууламж, түгээлтийн системийн хэвийн, аюулгүй ажиллагаат байдлыг хангах, үүсгэн байгуулах, үйлчилгээ хийх, засварлах үндсэн чиг үүрэгтэй багт техникийн туслалцаа үзүүлэх, удирдан зохион байгуулах

Дэлгэрэнгүй
Хуульч

Компанийн эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг төлөөлөн хамгаалах, шүүн таслах ажиллагаанд оролцох

Дэлгэрэнгүй