Сонгон шалгаруулалтын үе шат

Нийтлэгдсэн: 2 жил, 3 сар өмнө

1).Анкэтийн шалгаруулалт хийх:
энэ нь анкэтийн мэдээллийг зард дурьдсан шалгуурын дагуу шалгаруулна.

2).Анхан шатны ярилцлага хийх:
Анкэтийн шалгуураар тэнцсэн хүсэлт гаргагчийг анхан шатны ажлын ярилцлаганд урина.

3).Мэргэжлийн шалгалт авах:
Тодорхой шаардлагын дагуу холбогдох мэдлэгийг тодорхойлох шалгалт авна.

4).Өмнөх ажил олгогчийн тодорхойлолтыг шалгах:
Өмнөх ажил олгогчийн тодорхойлолт, ажлын туршлагагуй бол хамрагдсан сургалтын байгууллагаас гаргасан тодорхойлолтыг нягтлан шалгана.

5).Дэлгэрэнгүй ярилцлага хийх:
Шаардлагатай сонгон шалгаруулалтын баг 2-р шатны ярилцлага хийнэ.

6).Эцсийн шийдүэр гаргах:
Ажлын байр санал болгоно.