Сонгон шалгаруулах үе шатанд бүрдүүлэх материал

Нийтлэгдсэн: 4 жил, 2 сар өмнө
  • Анкет (хэвлэмэл ба онлайн хэлбэрээр)
  • 1 хувь зураг (хэвлэмэл ба онлайн хэлбэрээр)
  • Иргэний үнэмлэхний хуулбар
  • Диплом, мэргэжлийн үнэмлэхний хуулбар
  • Өмнөх ажил олгогч, төгссөн сургуулийн тодорхойлолтууд (1-2)
  • Бусад баримт бичиг (шаардлагатай тохиолдолд)