Сонгон шалгаруулах үе шатанд бүрдүүлэх материал

Нийтлэгдсэн: 2 жил, 3 сар өмнө
  • Анкэт (хэвлэмэл ба онлайн хэлбэрээр)
  • 1 хуви зураг (хэвлэмэл ба онлайн хэлбэрээр)
  • Иргэний унэмлэхний хуулбар
  • Диплом, мэргэжлийн унэмлэхний хуулбар
  • Өмнөх ажил олгогч, төгссөн сургуулийн тодорхойлолтууд (1-2)
  • Бусад баримт бичиг (шаардлагатай тохиолдолд)