Түүх 2005-2

Нийтлэгдсэн: 8 сар, 3 долоо хоног өмнө

Нар-Урт ХХК үүсгэн байгуулагдав.