Түүх 2005-2

Нийтлэгдсэн: 7 сар өмнө

Нар-Урт ХХК үүсгэн байгуулагдав.