Түүх 2005-2

Нийтлэгдсэн: 1 жил, 9 сар өмнө

Нар-Урт ХХК үүсгэн байгуулагдав.