Түүх 2006-1

Нийтлэгдсэн: 2 жил, 2 сар өмнө

Техникийн болон биологийн нөхөн сэргээлтийн "Ногоон төсөл"-ийг хэрэгжүүлж эхлэв.