Түүх 2006-1

Нийтлэгдсэн: 10 сар, 3 долоо хоног өмнө

Техникийн болон биологийн нөхөн сэргээлтийн "Ногоон төсөл"-ийг хэрэгжүүлж эхлэв.