Түүх 2007-2

Нийтлэгдсэн: 7 сар өмнө

Дорноговь аймгийн Өргөн суман дахь Сэнжит худгийн шохойн чулууны ордын судалгаа хийж эхлэв.