Түүх 2007-3

Нийтлэгдсэн: 7 сар өмнө

Улсын хэмжээний байгаль орчны нөхөн сэргээлтийн 2-р үзүүлэх сургалтыг Тосон уурхай дээр амжилттай зохион байгууллаа.