Түүх 2007-3

Нийтлэгдсэн: 1 жил өмнө

Улсын хэмжээний байгаль орчны нөхөн сэргээлтийн 2-р үзүүлэх сургалтыг Тосон уурхай дээр амжилттай зохион байгууллаа.