Түүх 2007-3

Нийтлэгдсэн: 2 сар, 3 долоо хоног өмнө

Улсын хэмжээний байгаль орчны нөхөн сэргээлтийн 2-р үзүүлэх сургалтыг Тосон уурхай дээр амжилттай зохион байгууллаа.