Түүх 2007-4

Нийтлэгдсэн: 8 сар, 3 долоо хоног өмнө

Биологийн нөхөн сэргээлтээр нийт 79 га талбайд америкийн саваа мод 10.000 ширхэг, сибирийн цагаан улиас 6.000 ш, орон нутгийн бургас 3.000 ширхэгийг тариалав.