Түүх 2009-3

Нийтлэгдсэн: 6 сар, 4 долоо хоног өмнө

Дархан хотын ТДСургуульд компьютерийн танхим байгуулж өгөв.