Түүх 2009-3

Нийтлэгдсэн: 1 жил өмнө

Дархан хотын ТДСургуульд компьютерийн танхим байгуулж өгөв.