Түүх 2009-3

Нийтлэгдсэн: 10 сар, 3 долоо хоног өмнө

Дархан хотын ТДСургуульд компьютерийн танхим байгуулж өгөв.