Түүх 2009-3

Нийтлэгдсэн: 1 жил, 6 сар өмнө

Дархан хотын ТДСургуульд компьютерийн танхим байгуулж өгөв.