Түүх 2009-4

Нийтлэгдсэн: 6 сар, 4 долоо хоног өмнө

Дорноговийн Өргөн суманд интернэт, шилэн кабель тавив.