Түүх 2009-4

Нийтлэгдсэн: 8 сар, 3 долоо хоног өмнө

Дорноговийн Өргөн суманд интернэт, шилэн кабель тавив.