Түүх 2009-4

Нийтлэгдсэн: 1 жил өмнө

Дорноговийн Өргөн суманд интернэт, шилэн кабель тавив.