Түүх 2009-4

Нийтлэгдсэн: 1 жил, 6 сар өмнө

Дорноговийн Өргөн суманд интернэт, шилэн кабель тавив.