Түүх 2010-2

Нийтлэгдсэн: 1 жил, 6 сар өмнө

Европ стандартыг хангасан, хуурай технологийн үйлдвэрийн түүхий эд материалын хими, физик, минералогийн шинжилгээний туршилт явагдав.