Түүх 2010-2

Нийтлэгдсэн: 6 сар, 4 долоо хоног өмнө

Европ стандартыг хангасан, хуурай технологийн үйлдвэрийн түүхий эд материалын хими, физик, минералогийн шинжилгээний туршилт явагдав.