Түүх 2010-3

Нийтлэгдсэн: 1 жил, 6 сар өмнө

Монцемент төслийн дагуу: Геологи, гидрогеологи, геофизикийн хайгуул, судалгаа, байгаль орчны нарийвчилсан үнэлгээ, 110 кВ-ын эрчим хүчний төвлөрсөн эх үүсвэрт холбох ТЭЗҮ, 3.5 км урт төмөр зам, 10000м2 талбай бүхий тосгон, лабортари барих ажлын суурь тавигдав.