Түүх 2010-4

Нийтлэгдсэн: 1 жил, 6 сар өмнө

МПМ оффисе, "Соёл амралт спорт цогцолбор"-ын төсөл хэрэгжиж эхлэв.