Түүх 2010-4

Нийтлэгдсэн: 6 сар, 4 долоо хоног өмнө

МПМ оффисе, "Соёл амралт спорт цогцолбор"-ын төсөл хэрэгжиж эхлэв.