Түүх 2011-1

Нийтлэгдсэн: 1 жил өмнө

Монгол улсад анх удаа Дуслын усжуулалтын системыг нэвтрүүлэв.