Түүх 2011-4

Нийтлэгдсэн: 1 жил, 6 сар өмнө

Дорноговь аймгийн Өргөн суманд цэвэр усны 10 цооногийн худаг ашиглалт оруулав.