Түүх 2011-4

Нийтлэгдсэн: 6 сар, 4 долоо хоног өмнө

Дорноговь аймгийн Өргөн суманд цэвэр усны 10 цооногийн худаг ашиглалт оруулав.