Түүх 2011-4

Нийтлэгдсэн: 10 сар, 3 долоо хоног өмнө

Дорноговь аймгийн Өргөн суманд цэвэр усны 10 цооногийн худаг ашиглалт оруулав.