Түүх 2011-4

Нийтлэгдсэн: 1 жил өмнө

Дорноговь аймгийн Өргөн суманд цэвэр усны 10 цооногийн худаг ашиглалт оруулав.