Түүх 2015-3

Нийтлэгдсэн: 10 сар, 3 долоо хоног өмнө

Булагт 110кв-ын дэд станцыг улсын комисст хүлээлгэн өгсөн.