Түүх 2015-3

Нийтлэгдсэн: 1 жил, 6 сар өмнө

Булагт 110кв-ын дэд станцыг улсын комисст хүлээлгэн өгсөн.