Түүх 2015-3

Нийтлэгдсэн: 6 сар, 4 долоо хоног өмнө

Булагт 110кв-ын дэд станцыг улсын комисст хүлээлгэн өгсөн.