Түүх 2016-5

Нийтлэгдсэн: 6 сар, 4 долоо хоног өмнө

Төв аймгийн Заамар сум, Булган аймгийн Дашинчилэн суманд тус тус 1200м кв бүхий Ахуйн үйлчилгээний барилга барьж Улсын комисст хүлээлгэн өгөв.