Түүх 2016-5

Нийтлэгдсэн: 1 жил өмнө

Төв аймгийн Заамар сум, Булган аймгийн Дашинчилэн суманд тус тус 1200м кв бүхий Ахуйн үйлчилгээний барилга барьж Улсын комисст хүлээлгэн өгөв.