Түүх 2017-3

Нийтлэгдсэн: 6 сар, 4 долоо хоног өмнө

УБ дахь Клинкер боловсруулах үйлдвэрийн ПРП 110/10 кВ –ын дэд станцыг ашиглалтад оруулав.