Төслийн байршил

  • Улаанбаатар хотоос зүүн урагш 520 км
  • Дорноговь аймгийн төв Сайншанд хотоос 55 км
  • Дорноговь аймгийн Өргөн сумаас 2 км