Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй

Монполимет Групп нь эрүүл аюулгүй орчинд ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлэх Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн үндсэн чиглэлд “Аюулгүй ажиллагаа нэгдүгээрт” гэсэн суурь зарчмыг баримтлан Монгол Улсын ХАБЭА-н тухайн хууль, ХАБЭА-н бодлого, удирдлагын тогтолцооны тухай журам, бусад ХАБЭА-н дүрэм, заавар, стандартыг удирдлага болгон ажиллаж байна.