2016 он

Нийтлэгдсэн: 3 жил, 11 сар өмнө

МУ-ын Хариуцлагатай уул уурхайг хэрэгжүүлэгч МӨНГӨН МЕРКУРИ

ОНЫ ШИЛДЭГ БИЗНЕС ЭРХЛЭГЧ ЭМЭГТЭЙ

Шилдэг технологи нэвтрүүлэгч аж ахуйн нэгж

ТОП 100 аж ахуйн нэгж