2017 он

Нийтлэгдсэн: 1 жил, 6 сар өмнө

УУХҮ-н яамны ХАБЭА-г эрхэмлэгч ААН

ХАТАН ТУУЛ өргөмжлөл

Environmental & Social Best Practice Award-2017