1995 он

Нийтлэгдсэн: 9 жил, 2 сар өмнө

Сэлэнгэ аймгийн Бүдүүний алтны шороон ордод нарийвчилсан хайгуул хийж, нөөцийг баталгаажуулсан.