1995 он

Нийтлэгдсэн: 10 жил, 7 сар өмнө

Сэлэнгэ аймгийн Бүдүүний алтны шороон ордод нарийвчилсан хайгуул хийж, нөөцийг баталгаажуулсан.