1995 он

Нийтлэгдсэн: 13 жил өмнө

Сэлэнгэ аймгийн Бүдүүний алтны шороон ордод нарийвчилсан хайгуул хийж, нөөцийг баталгаажуулсан.