1996 он

Нийтлэгдсэн: 10 жил, 1 сар өмнө

Төв аймгийн Заамар сумын Баянголын алтны шороон ордын 9-р блокд хайгуул, олборлолтын ажил эхлүүлэв.

1996-1998 онд Орчин үеийн уул уурхайн техникүүд болох “KAMATSU” техникийг хэрэглэж эхэлсэн.