Байгаль орчин, нөхөн сэргээлтийн бодлого Биологийн нөхөн сэргээлт хийгдсэн байдал Орон нутгийг хөгжүүлэх хөтөлбөрүүд Ажилчдад үзүүлэх нийгмийн халамж

1996 он1

Нийтлэгдсэн: 9 жил, 1 сар өмнө

1996 он

  • Төв аймгийн Заамар сумын Баянголын алтны шороон ордын 9-р блокд хайгуул, олборлолтын ажил эхлүүлэв.
  • 1996-1998 онд Орчин үеийн уул уурхайн техникүүд болох “KAMATSU” техникийг хэрэглэж эхэлсэн.