1999 он

Нийтлэгдсэн: 10 жил, 1 сар өмнө

Катерфиллерийн өндөр хүчин чадалтай техникүүдийг иж бүрнээр нь уул уурхайн үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэв.