1999 он

Нийтлэгдсэн: 9 жил, 10 сар өмнө

Катерфиллерийн өндөр хүчин чадалтай техникүүдийг иж бүрнээр нь уул уурхайн үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэв.