1999 он

Нийтлэгдсэн: 1 жил, 10 сар өмнө

“Аж Ахуйн Нэгжийн Оны Шилдэг Захирал Хатагтай”

“Оны Шилдэг Менежер” цол, Алтан медаль