1999 он

Нийтлэгдсэн: 10 сар, 3 долоо хоног өмнө

“Аж Ахуйн Нэгжийн Оны Шилдэг Захирал Хатагтай”

“Оны Шилдэг Менежер” цол, Алтан медаль