1999 он

Нийтлэгдсэн: 2 жил, 1 сар өмнө

“Аж Ахуйн Нэгжийн Оны Шилдэг Захирал Хатагтай”

“Оны Шилдэг Менежер” цол, Алтан медаль