Байгаль орчин, нөхөн сэргээлтийн бодлого Биологийн нөхөн сэргээлт хийгдсэн байдал Орон нутгийг хөгжүүлэх хөтөлбөрүүд Ажилчдад үзүүлэх нийгмийн халамж

2000 он1

Нийтлэгдсэн: 9 жил, 1 сар өмнө

2000 он

  • Байгаль орчинд сөрөг нөлөөгүй Драг 250Д баяжуулах үйлдвэрийн төсөл эхлэв.
  • Тосон үйлдвэрийн ажилчдын Тосгон ашиглалтад оров.
  • Тосонгийн дэнжийн ордыг олборлож эхлэв.