Байгаль орчин, нөхөн сэргээлтийн бодлого Биологийн нөхөн сэргээлт хийгдсэн байдал Орон нутгийг хөгжүүлэх хөтөлбөрүүд Ажилчдад үзүүлэх нийгмийн халамж

2001 он

Нийтлэгдсэн: 1 жил, 2 сар өмнө

Самбо бөхийн спортыг хөгжүүлэхүйл хэрэгт болон самбочдын тив, дэлхийн спортын тавцанд амжилт гаргахад ивээн тэтгэж чин сэтгэлээсээтусалсанд “Хүндэт Өргөмжлөл”-ийг дурсгав

МУ-н эрдсийн салбарын хөгжилд жинтэй хувь нэмэр оруулж оны шилдэг хөрөнгө оруулагч аж ахуйн нэгж байгууллагыг шалгаруулах болзлыг хангасан тул энэхүү өргөмжлөлийг олгов