2003 он

Нийтлэгдсэн: 2 жил, 1 сар өмнө

“Байгаль орчныг хайрлан хамгаалж, уул уурхайн үйлдвэрлэлийг сайн зохион байгуулагч, тэргүүний Ажилтан”

LIEBHERR тоног төхөөрөмжийнМонгол дахь худалдан авагч болсонд”Хүндэт Худалдан Авагч”

“Үндэсний ТОП-100 Аж ахуйн нэгж”

“2002-2003 оны шилдэг хөрөнгө оруулагч”

Ардчилсан нийгмийн талархал