Байгаль орчин, нөхөн сэргээлтийн бодлого Биологийн нөхөн сэргээлт хийгдсэн байдал Орон нутгийг хөгжүүлэх хөтөлбөрүүд Ажилчдад үзүүлэх нийгмийн халамж

2003 он1

Нийтлэгдсэн: 9 жил өмнө

2003 он

  • Байгаль орчинд сөрөг нөлөөгүй Драг 250Д баяжуулах үйлдвэрийг ашиглалтанд оруулав.
  • Япон улсын Иточу компанитай хамтран Тосон-Алт ХХК-ийг үүсгэн байгуулав.