2004 он

Нийтлэгдсэн: 12 жил, 11 сар өмнө

Advanced Natural Nutrition ХХК үүсгэн байгуулагдав.

Булган аймгийн Дашинчилэн суманд бага сургуулийн байрыг ашиглалт өгөв.