2004 он

Нийтлэгдсэн: 10 жил өмнө

Advanced Natural Nutrition ХХК үүсгэн байгуулагдав.

Булган аймгийн Дашинчилэн суманд бага сургуулийн байрыг ашиглалт өгөв.