2006 он

Нийтлэгдсэн: 9 жил, 9 сар өмнө

Техникийн болон биологийн нөхөн сэргээлтийн "Ногоон төсөл"-ийг хэрэгжүүлж эхлэв.