2008 он

Нийтлэгдсэн: 2 жил, 1 сар өмнө

Төв аймгийн цагдаагийн газрын ажилтнуудын хэрэгцээнд зориулан Японы SHARP фирмийн өнгөт телевикор 7 ширхэгийг хандивлав.

Бэлчээрийг усжуулах, хөдөөгийн хүн малыг ундны усаар хангах, төр засгийн бодлогыг дэмжиж Төв аймгийн Заамар сумын нутагт гүний худаг гаргах 3 газарт усны шинжилгээ, өрөмдлөгийн ажил хийж худаг гаргаж хүлээлгэн өгөв.

Төв аймгийн Заамар суманд 2007-2008 оны хичээлийн жилд нийт 100 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийв. Үүнд: Сурагчдын ая тухтай амьдрах таатай орчинг бүрдүүлэн 4 том заалыг тоосгон ханаар өрлөг хийж, 12 тусдаа стандарт тохилог өрөө болгон тохижуулав. Дотуур байрны 72 ширхэг модон цонхыг иж бүрэн шинэчилэн вакуум цонхоор сольж, иж бүрэн их засварын ажлыг хийж хүлээлгэн өгөв. Сүүлийн үеийн иж бүрэн тоног, хэрэгслээр тоноглогдсон ариун цэврийн өрөөг ашиглалтад оруулав.

Төв аймгийн Заамар сумын сургуультай байгуулсан “Хөрөнгө оруулалтын гэрээ”-ээр компьютерийн танхимд 10.5 сая төгрөгийн үнэ бүхий иж бүрэн компьютерууд, дагалдах тоног төхөөрөмжийг хүлээлгэн өгөв.

Заамар сумын Засаг даргын Тамгын газрын байрны гадна талын их засварын ажлыг богино хугацаанд 10.3 сая төгрөгийн хөрөнгөөр хийж гүйцэтгэв.