2008 он

Нийтлэгдсэн: 1 жил өмнө

2008 он

 • Төв аймгийн цагдаагийн газрын ажилтнуудын хэрэгцээнд зориулан Японы SHARP фирмийн өнгөт телевикор 7 ширхэгийг нийлүүлсэн.
 • Бэлчээрийг усжуулах, хөдөөгийн хүн малыг ундны усаар хангах, төр засгийн бодлогыг дэмжиж Төв аймгийн Заамар сумын нутагт гүний худаг гаргах 3 газарт усны шинжилгээ, өрөмдлөгийн ажил хийж худаг гаргасан.
 • Харж хайхрах эзэнгүй, хамгаалах газаргүй болж, ширгэж устахын ирмэгт тулаад байсан Заамар сумын 3-р багийн нутаг дахь “Гичгэний булаг”-ийн эхийг хамгалтад авч хашаа хороо барьсанаар уг булгийн ус сэргэн урсаж тэр орчмын 10 гаруй мянган толгой мал, нутгийн иргэдийн ундны цэвэр усны хэрэгцээг хангадаг боллоо.
 • Төв аймгийн Заамар суманд 2007-2008 оны хичээлийн жилд нийт 93 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийгээд байна. Энэ ажлын хүрээнд:
 • Сурагчдын ая тухтай амьдрах таатай орчинг бүрдүүлэн, 4 том заалыг тоосгон ханаар өрлөг хийж, 12 тусдаа стандарт тохилог өрөө болгон тохижуулсан
 • Дотуур байрны 72 ширхэг модон цонхыг иж бүрэн шинэчилэн вакуум цонхтой болгосон.
 • Ариун цэврийн ашиглагдахгүй байсан өрөнүүдийг засварлаж,ашиглаж оруулсан.
 • Сургуулийн хичээлийн байрны үүдний хэсэг, хаалгыг шинэчилэн засварласан.
 • Дотуур байрны нийт талбайд дотуур засал чимэглэл болон гадна фасадны шавардлага, өнгө будаг, иж бүрэн засварыг тус тус хийж гүйцэтгэн 83 сая төгрөгийн хөрөнгө гарган, мэргэжлийн өндөр түвшинд хийж, “ажил хүлээлцэх акт”-аар хүлээлгэн өгсөн.
 • 2008 онд сургуультай байгуулсан “Хөрөнгө оруулалтын гэрээ”-ний хүрээнд компьютерийн танхимд 10.5 сая төгрөгийн үнэ бүхий иж бүрэн компьютерууд, дагалдах тоног төхөөрөмжийг хүлээлгэн өгсөн болно.
 • Заамар сумын Засаг даргын Тамгын газрын байрны гадна талын их засварын ажлыг богино хугацаанд 10.3 сая төгрөгийн хөрөнгийг гаргаж, өөрсдийн хүч хөдөлмөрөөр хийж хүлээлгэн өгсөн зэрэг болно.