2010 он

Нийтлэгдсэн: 1 жил өмнө

“Тэргүүний нөхөн сэргээгч аж ахуй” Хүндэт өргөмжлөл

МУ-ын 2010 оны Хариуцлагатай уул уурхайг хэрэгжүүлэгч ХҮРЭЛ МЕРКУРИ

ОНЦЛОХ БАЙГАЛЬД ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАГЧ

ТОП 100 аж ахуйн нэгж