2010 он

Нийтлэгдсэн: 1 жил, 10 сар өмнө

“Тэргүүний нөхөн сэргээгч аж ахуй” Хүндэт өргөмжлөл

МУ-ын 2010 оны Хариуцлагатай уул уурхайг хэрэгжүүлэгч ХҮРЭЛ МЕРКУРИ

"Онцлох байгальд хөрөнгө оруулагч"

ТОП 100 аж ахуйн нэгж