Байгаль орчин, нөхөн сэргээлтийн бодлого Биологийн нөхөн сэргээлт хийгдсэн байдал Орон нутгийг хөгжүүлэх хөтөлбөрүүд Ажилчдад үзүүлэх нийгмийн халамж

2010 он

Нийтлэгдсэн: 1 жил, 2 сар өмнө

“Тэргүүний нөхөн сэргээгч аж ахуй” Хүндэт өргөмжлөл

МУ-ын 2010 оны Хариуцлагатай уул уурхайг хэрэгжүүлэгч ХҮРЭЛ МЕРКУРИ

ОНЦЛОХ БАЙГАЛЬД ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАГЧ

ТОП 100 аж ахуйн нэгж