2010 он

Нийтлэгдсэн: 2 жил, 2 сар өмнө

Дорноговь аймгийн Өргөн суманд 20 жил хуримтлагдсан хогийн цэгийн хур хогийг 2 дамп машин, 1 бульдозер, 1 экскаватор, 30 хүний бүрэлдэхүүнтэй багаар, нийтдээ 10 сая төгрөгийн зардлаар бүрэн цэвэрлэж хүлээлгэн өгөв.

Дорноговь аймгийн Өргөн суманд гарсан Туурайн амны халдварын гол цэгт ажилласан багт 400.4 мянган төгрөг, дизелийн түлш, мөн байрлах гэрүүдийг гаргаж туслалцаа үзүүлэв.

ОХУ-ын нарийн мэргэжлийн эмч, эрүүл мэндийн үзлэг оношилгооны баг ажиллуулж, Тосон уурхайн нийт ажилчдыг эрүүл мэндийн үзлэгт хамруулав.

Төв аймгийн Заамар сумын Алтан Заамар санд 30 сая төгрөг, мөн Булган аймгийн Бүрэгхангай сумын Хөгжилийн санд 15 сая төгрөгийг тус тус хандивлав.

МҮХАҮТ-ын 50 жилийн ойд зориулж 10 сая төгрөг хандивлав.

ОБЕГ-т орон даяар болсон зудын гамшигт туслах зорилгоор, малын тэжээл бэлдэх ажилд 16 сая төгрөг хандивлав.