Байгаль орчин, нөхөн сэргээлтийн бодлого Биологийн нөхөн сэргээлт хийгдсэн байдал Орон нутгийг хөгжүүлэх хөтөлбөрүүд Ажилчдад үзүүлэх нийгмийн халамж

2010 он

Нийтлэгдсэн: 1 жил, 2 сар өмнө

2010 он

  • Дорноговь аймгийн Өргөн суманд 20 жил хуримтлагдсан хогийн цэгийн хур хогийг 2 дамп машин, 1 бульдозер, 1 экскаватор, 30 хүний бүрэлдэхүүнтэй багаар, нийтдээ 10 сая төгрөгийн зардлаар бүрэн цэвэрлэж хүлээлгэн өгөв.

  • Дорноговь аймгийн Өргөн суманд гарсан Туурайн амны халдварын гол цэгт ажилласан багт 400.4 мянган төгрөг, дизелийн түлш, мөн байрлах гэрүүдийг гаргаж туслалцаа үзүүлэв.
  • ОХУ-ын нарийн мэргэжлийн эмч, эрүүл мэндийн үзлэг оношилгооны баг ажиллуулж, Тосон уурхайн нийт ажилчдыг эрүүл мэндийн үзлэгт хамруулав.
  • Төв аймгийн Заамар сумын Алтан Заамар санд 30 сая төгрөг, мөн Булган аймгийн Бүрэгхангай сумын Хөгжилийн санд 15 сая төгрөгийг тус тус хандивлав.
  • МҮХАҮТ-ын 50 жилийн ойд зориулж 10 сая төгрөг хандивлав.
  • ОБЕГ-т орон даяар болсон зудын гамшигт туслах зорилгоор, малын тэжээл бэлдэх ажилд 16 сая төгрөг хандивлав.