Байгаль орчин, нөхөн сэргээлтийн бодлого Биологийн нөхөн сэргээлт хийгдсэн байдал Орон нутгийг хөгжүүлэх хөтөлбөрүүд Ажилчдад үзүүлэх нийгмийн халамж

2010 он1

Нийтлэгдсэн: 7 жил өмнө

2010 он

  • "Монцемент" төслийн ТЭЗҮ-ийг МУ-ын Эрдэс Баялаг, Эрчим хүчний Яамаар батлагдав.
  • Европ стандартыг хангасан, хуурай технологийн үйлдвэрийн түүхий эд материалын хими, физик, минералогийн шинжилгээний туршилт явагдав.
  • Монцемент төслийн дагуу: Геологи, гидрогеологи, геофизикийн хайгуул, судалгаа, байгаль орчны нарийвчилсан үнэлгээ, 110 кВ-ын эрчим хүчний төвлөрсөн эх үүсвэрт холбох ТЭЗҮ, 5000м урт ус дамжуулах шугам, 1000м3-ийн багтаамжтай хоёр усан сан, 3,5 км урт төмөр зам, 10000м2 талбай бүхий тосгон, үйлдвэрийн усны шугамын зураг төслүүд, лабортари барих ажлын суурь тавигдав.
  • Нийт 12500м2 талбайд 60000м2 талбай бүхий "Соёл амралт спорт цогцолбор"-ын төсөл хэрэгжиж эхлэв.