Байгаль орчин, нөхөн сэргээлтийн бодлого Биологийн нөхөн сэргээлт хийгдсэн байдал Орон нутгийг хөгжүүлэх хөтөлбөрүүд Ажилчдад үзүүлэх нийгмийн халамж

2011 он1

Нийтлэгдсэн: 6 жил өмнө

2011 он

  • Монгол улсад анх удаа Дуслын усжуулалтын системыг нэвтрүүлэв.
  • “МОНЦЕМЕНТ” төслийг санаачилав.
  • Сэнжит Худагийн шохойн чулууны ордын нөөцийн үнэлгээг Австралийн Майкромайн Кансалтинг Сервисиз компаниар олон улсын ЖОРК /JORC/ стандартын дагуу хийлгэж 264 сая тн нөөцийг тогтоолгов.
  • Дорноговь аймгийн Өргөн суманд цэвэр усны 10 цооногийн худаг ашиглалт оруулав.