2014 он

Нийтлэгдсэн: 6 жил, 9 сар өмнө

МУ-ны Мэргэжлийн Хяналтын Ерөнхий газар, БНГУ-ын хамтын ажиллагааны “BGR” төсөлтэй хамтран “Уурхайн хаалт ба Байгаль орчны хамгаалал” сэдэвт IX их хурлыг хамтран зохион байгуулж, нөхөн сэргээлтийн үзүүлэх сургалтыг Тосонгийн орд газарт 2 дахь удаагаа амжилттай зохион байгуулав.

Булган аймгийн Бүрэгхангай суманд 240 м урт, 9 м өргөн автозам гүүрийг өөрийн хөрөнгөөр барьж хүлээлгэн өгсөн.

Монцемент төсөл, ЕСБХБ-тай хөрөнгө оруулалтын гэрээ байгууллаа.

Монцемент төслийн талбайд иж бүрэн тоноглогдсон 150 хүний түр тосгоныг байгуулав.