Байгаль орчин, нөхөн сэргээлтийн бодлого Биологийн нөхөн сэргээлт хийгдсэн байдал Орон нутгийг хөгжүүлэх хөтөлбөрүүд Ажилчдад үзүүлэх нийгмийн халамж

2014 он1

Нийтлэгдсэн: 3 жил өмнө

2014 он

  • МУ-ны Мэргэжлийн Хяналтын Ерөнхий газар, БНГУ-ын хамтын ажиллагааны “BGR” төсөлтэй хамтран “Уурхайн хаалт ба Байгаль орчны хамгаалал” сэдэвт IX их хурлыг хамтран зохион байгуулж, нөхөн сэргээлтийн үзүүлэх сургалтыг Тосонгийн орд газарт 2 дахь удаагаа амжилттай зохион байгуулав.
  • Булган аймгийн Бүрэгхангай суманд 240 м урт, 9 м өргөн автозам гүүрийг өөрийн хөрөнгөөр барьж хүлээлгэн өгсөн.
  • Монцемент төсөл, ЕСБХБ-тай хөрөнгө оруулалтын гэрээ байгууллаа.
  • Монцемент төслийн талбайд иж бүрэн тоноглогдсон 150 хүний түр тосгоныг байгуулав.