Байгаль орчин, нөхөн сэргээлтийн бодлого Биологийн нөхөн сэргээлт хийгдсэн байдал Орон нутгийг хөгжүүлэх хөтөлбөрүүд Ажилчдад үзүүлэх нийгмийн халамж

2014

Нийтлэгдсэн: 1 долоо хоног, 3 өдөр өмнө

2014

  • Булган аймгийн Бүрэгхангай суманд 240 м урт, 9 м өргөн автозам гүүрийг өөрийн хөрөнгөөр барьж хүлээлгэн өгсөн.

  • Монцемент төслийн талбайд иж бүрэн тоноглогдсон 150 хүний түр тосгоныг байгуулав.