Онцлох байр суурь

Нийтлэгдсэн: 1 жил, 10 сар өмнө

10-р сарын 2нд болсон Алтны форумын үеэр яригдсан тус салбарт байгаа хуулиас гадуурх бүлэглэлийн талаарх мэргэжилтнүүдийн онцлох байр суурийг Блоомберг хүргэсэн. Зарим хэсгийг нь хүлээн авна уу.