Түүх 2017-4

Нийтлэгдсэн: 10 сар, 3 долоо хоног өмнө

УБ дахь Клинкер боловсруулах үйлдвэрийн анхны цементээ үйлдвэрлэсэн.