Түүх 2017-7

Нийтлэгдсэн: 6 сар, 4 долоо хоног өмнө

Нөхөн сэргээлтийн дэвшилтэт технологи, иноваци Монгол улсдаа анх удаа уул уурхайн салбарт бионүүрсэн бортогыг амжилттай нэвтрүүлсэн.