Түүх 2017-7

Нийтлэгдсэн: 10 сар, 3 долоо хоног өмнө

Нөхөн сэргээлтийн дэвшилтэт технологи, иноваци Монгол улсдаа анх удаа уул уурхайн салбарт бионүүрсэн бортогыг амжилттай нэвтрүүлсэн.