Түүх 2017-7

Нийтлэгдсэн: 1 жил, 1 сар өмнө

Нөхөн сэргээлтийн дэвшилтэт технологи, иноваци Монгол улсдаа анх удаа уул уурхайн салбарт бионүүрсэн бортогыг амжилттай нэвтрүүлсэн.