2001 он

Нийтлэгдсэн: 10 жил, 1 сар өмнө

Инженер техникийн ажилтнууд ашиглалтын норм дууссан НКМЗ 10/70 алхагч экскаваторыг задлан зөөвөрлөж, засварлаж тристоравтомат удирдлагатай болгон шинэчлэн, ашиглалтанд оруулсан ба Тосонгийн гольдролын ордыг роздельны аргаар олборлосон.