Байгаль орчин, нөхөн сэргээлтийн бодлого Биологийн нөхөн сэргээлт хийгдсэн байдал Орон нутгийг хөгжүүлэх хөтөлбөрүүд Ажилчдад үзүүлэх нийгмийн халамж

2004 он1

Нийтлэгдсэн: 9 жил өмнө

2004 он

  • Advanced Natural Nutrition ХХК үүсгэн байгуулагдав.
  • Булган аймгийн Дашинчилэн суманд бага сургуулийн байрыг ашиглалт өгөв.