2007 онд

Нийтлэгдсэн: 2 жил, 1 сар өмнө

Уул уурхайн ТОП-10 компани”Хүндэт Батламж”

“Нийгмийн хариуцлагын онцлох Компаи “

“Нийгэмд Хариуцлагатай Бизнес Эрхлэгч “”Алтан гурвалжин цом” батламж

Нийгмийн хариуцлагын онцлох компан

“Хос Од” орон сууц”Шилдэг Барилга”

“Байгаль орчноо хайрлан хамгаалж,нөхөн сэргээдэг тэргүүний аж ахуйн нэгж