2014 он

Нийтлэгдсэн: 1 жил өмнө

Булган аймгийн Бүрэгхангай сумын төвд 240м урт, 9м өргөн автозам, гүүрийг өөрийн хөрөнгөөр барьж хүлээлгэн өгсөн.

Монцемент төслийн талбайд иж бүрэн тоноглогдсон 150 хүний амьдрах түр тосгоныг барьж байгуулав.